Cykl spotkań z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej

Systematycznie od początku roku rozpoczęliśmy cykl spotkań z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej odnośnie Przyczyn Pożarów i Bezpieczeństwa Pracy przy Instalacjach Fotowoltaicznych. Spotkania te mają na celu przybliżenie specyfiki działania i budowy instalacji fotowoltaicznych. Przedstawiamy najczęstsze przyczyny zapłonu instalacji oraz metody jej bezpiecznego gaszenia.