DOŁĄCZ DO ZESPOŁU SPECJALISTÓW


REJON WARMIŃSKO MAZRUSKI

POWIATY

bartoszycki
braniewski
działdowski
elbląski
ełcki
giżycki
gołdapski
iławski
kętrzyński
lidzbarski
mrągowski
nidzicki
nowomiejski
olecki
olsztyński
ostródzki
piski
szczycieński
węgorzewski

REJON PODLASKI

POWIATY

augustowski
białostocki
bielski
grajewski
hajnowski
kolneński
łomżyński
moniecki
sejneński
siemiatycki
sokólski
suwalski
wysokomazowiecki
zambrowski


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV drogą mailową na adres

biuro@fotowoltaikasystem.pl lub osobiście

od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:30

Kukowo 1A, 19-400 Olecko.


Do CV prosimy dołączyć klauzulę :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).