Instalacja zlokalizowana w powiacie Gołdapskim o mocy 6,21 kWp - Fotowoltaika System