Kariera

W związku z ciągłym rozwojem firmy, poszukujemy obecnie
pracowników na następujące stanowiska:

Rekrutujemy Kierownika regionalnej sprzedaży!

Zakres obowiązków:

– Zbudowanie podległego zespołu sprzedażowego,
– Odpowiedzialność za wyniki zespołu,
– Rozwój działań sprzedażowych ptoprzez analizę rynku,
– Dbałość o rozwój firmy i jej wizerunek,
– Realizacja targetów sprzedażowych,
– Prowadzenie negocjacji handlowych,
– Budowanie trwałych relacji z klientami,
– Analiza i raportowanie efektów sprzedaży,

Wymagania:

– Analiza i raportowanie efektów sprzedaży,
– Ponadprzeciętna ambicja i inicjatywa w działaniu,
– Umiejętność wyznaczania celów i ich realizacji,
– Zdolności przywódcze,
– Rozwój osobisty,
– Umiejętność znajdowania rozwiązań w sytuacjach problemowych,
– Chęć rozwoju zawodowego i zdobycia nowych umiejętności i wiedzy,
– Wysoko rozwinięte poczucie etyki pracy,
– Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
– Prawo jazdy kat. B,

Oferujemy:

– Wynagrodzenie podstawowe oraz prowizyjne uzależnione od wyników,
– Spersonalizowany program wdrożenia,
– Wsparcie merytoryczne wraz z przeszkoleniem produktowym,
– Indywidualną ścieżkę kariery,
– Możliwość awansu,
– Niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon, laptop
– Występuje możliwość pracy z wykorzystaniem swoich narzędzi w zamian za atrakcyjniejsze warunki prowizyjne?

Wynagrodzenie:

O tym porozmawiamy na spotkaniu 😉

Miejsce pracy:

Kukowo 1A, 19-400 Olecko

Rekrutujemy Przedstawiciela handlowego

Zakres obowiązków:

– pozyskiwanie nowych klientów
– obsługa klientów hurtowych i detalicznych na powierzonym obszarze
– dbałość o rozwój firmy i jej wizerunek,
– realizacja targetów sprzedażowych,
– prowadzenie negocjacji handlowych,
– zbudujesz, rozwiniesz i utrzymasz długofalowe relacje biznesowe w ustalonym rejonie – działamy na terenie województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego,
– analiza wyników i monitorowanie potrzeb klientów

Wymagania:

– doświadczenie w sprzedaży,
– jesteś osobą komunikatywną i otwartą na ludzi,
– ponadprzeciętna ambicja i inicjatywa w działaniu,
– umiejętność wyznaczania celów i ich realizacji,
– rozwój osobisty,
– wykształcenie minimum średnie,
– umiejętność znajdowania rozwiązań w sytuacjach problemowych,
– chęć rozwoju zawodowego i zdobycia nowych umiejętności i wiedzy,
– wysoko rozwinięte poczucie etyki pracy,
– dyspozycyjność,
– bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
– prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

– wynagrodzenie podstawowe oraz prowizyjne uzależnione od wyników,
– spersonalizowany program wdrożenia,
– wsparcie merytoryczne wraz z przeszkoleniem produktowym,
– indywidualną ścieżkę kariery,
– możliwość awansu,
– niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, telefon, laptop,
– występuje możliwość pracy z wykorzystaniem swoich narzędzi w zamian za atrakcyjniejsze warunki prowizyjne?

Wynagrodzenie:

O tym porozmawiamy na spotkaniu 😉

Miejsce pracy:

Kukowo 1A, 19-400 Olecko

Aplikujesz do nas?

Prosimy o zapoznanie się z warunkami przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w firmie Fotowoltaika System

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo PKiTJ Przemysław Kozubowski Tomasz Janczenia Spółka Cywilna z siedzibą   Kukowo 1A, 19-400 Olecko zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zachowaniem szczególnej dbałości o ich poufność.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w firmie Kukowo 1A, 19-400 Olecko odstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych i zatrudnienia oraz Pani/Pana zgoda.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
   1. a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   1. b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   1. c. przenoszenia danych,
   1. d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem współadministratorów,  organów administracji publicznej, organów ścigania i sądów, jeśli będzie to niezbędne w świetle przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane będą przechowywane w okresie niezbędnym do realizacji naboru pracowników i w przypadku braku zatrudnienia zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pan/Pani zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach

Dołącz do nas!

Zgłoszenia rekrutacyjne proszę kierować drogą elektroniczną na podany adres  email lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

Wyślij CV!