Instalacja zlokalizowana w powiacie Sokólskim o mocy 31,53kWp - Fotowoltaika System